Akcenta top

Rumunský lei

Rumunský lei (RON)

Rumunský lev, totiž rumunský lei, (jednotné číslo je leu) je v oběhu již téměř 150 let. Nový lei (RON) je v platnosti od roku 2005 a jeho ISO 4217 kód je RON (ROmanian New Leu). Jedno leu se dělí na 100 bani (jednotné číslo ban).

Od zavedení rumunské lei v roce 1867 kurz lei prošel značně dramatickým vývojem. Pokud vezmeme v úvahu, že lei „přežil“ dvě království, dvě světové války, jednu fašistickou a jednu komunistickou diktaturu a pak jedno  značně chaotické období reforem, pak se nemůžeme divit  tomu, že kurz lei se nikdy nedostal nad průměrnou hodnotou kurzů evropských měn, dokonce se umísťoval na výrazně nižší úrovni. Jen ve dvou případech kurz lei dosáhl tento průměr ba na krátkou dobu i překročil. Ale bohužel v obou případech šlo o „dílo“ tehdejších politických představitelů „na uklidnění domácího obecenstva“. Situaci kurzu lei nepomohlo ani to, že v Evropě  jako první a jediný  zavedli do oběhu bankovky vyrobené na základě polymerů. Ani „denominace“  lei v poměru 1 nový lei (RON) ke 10 000 starých lei při peněžní reformě k 1. červenci 2005 na pozici kurzu lei (RON) moc nepomohlo, a ani vstup Rumunska do EU v roce 2007. 28. června 2010 byl kurz lei (RON) na historickém minimu. 

Zavedení Eura původně bylo  plánováno  na 2015 a tím i rušení lei (RON), ale v r. 2012 rozhodnutím Rumunské Národní Banky bylo odloženo na zatím neurčitou dobu. Jakkoliv se  bude vyvíjet kurz lei (RON) v budoucnu,  Vy můžete být v klidu, pokud Vaše transakce spravuje AKCENTA CZ. AKCENTA CZ má dlouhodobé zkušenosti s různými měnovými kurzy, ba i s přechodem jednotlivých měn na Euro, nebo s přijímáním Eura na místo jednotlivých měn (např. Slovensko). Připravte se na všechny možnosti.

Obraťte se s důvěrou na AKCENTU CZ.

 

AKCENTA CZ

Šetříme firmám jejich peníze

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
46.000
klientů
20
více než
let zkušeností