Akcenta top

Pomáhat druhým pokládáme za samozřejmost

Společenská zodpovědnost AKCENTY CZ vychází z přesvědčení, že pomáhat, přispívat a budovat hodnoty v oblasti sociální a ekologické je pro úspěšnou společnost samozřejmostí. Proto AKCENTA CZ zavádí taková opatření, která vedou k minimalizaci dopadu její činnosti na životní prostředí. Při rekonstrukci nových prostor proto byly využity nejmodernější technologie pro úsporu energií i s využitím rekuperace. Zaměstnanci společnosti také mají možnost třídit odpad.
V oblasti sponzoringu a podpory občanské společnosti se AKCENTA CZ zaměřuje především na dlouhodobější spolupráci. Proto již řadu let podporuje TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s., které pomáhá zrakově postiženým občanům. Je také partnerem České golfové asociace hendikepovaných (CZDGA), jenž sdružuje více než 180 hráčů s různými druhy postižení. AKCENTA CZ také spolupracuje s chráněnými dílnami při přípravě vánočních dárků a novoročenek. Do podpory těchto aktivit zapojuje širší veřejnost například pořádáním charitativních divadelních představení, jakými byly Čtyři dohody Jaroslava Duška, jenž patřilo k beznadějně vyprodaným představením v Klicperově divadle v Hradci Králové.
TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.
Česká golfová asociace hendikepovaných (CZDGA)
Čtyři dohody Jaroslava Duška (1)
Čtyři dohody Jaroslava Duška (2)
Sponzoring AKCENTY CZ v oblasti sportu se zaměřuje především na menší sportovní akce. Výjimku tvoří již tradiční partnerství v prestižním golfovém turnaji Lady Abrahams Trophy, který oficiálně otevírá českou golfovou sezónu. Mezi další podporované sportovní akce, více lokálně zaměřené, ale s o to větším dopadem do místních komunit, patří mimo jiné Brnišťský půlmaratonCZECHMAN Triatlon a účast na charitativním běhu Run For Help v Poděbradech.
Lady Abrahams Trophy
CZECHMAN Triatlon
Brnišťský půlmaraton
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností