Akcenta top

Swapové obchody

Co je SWAP?

Měnový swap je kombinací spotového obchodu a forwardu. Jedná se o dohodu o nákupu nebo prodeji jedné měny za druhou se současným zpětným prodejem nebo nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz. 

K čemu je SWAP dobrý?

Standardně se swap využívá k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Příkladem může být situace, kdy importér či exportér nesprávně odhadl splatnosti bu­doucích inkas či závazků a zároveň již uzavřel oproti inkasu/úhradě forwardový obchod, existuje možnost prodloužení (posunutí vy­pořádání obchodu), nebo zkrácení (předčasné vypořádání obchodu) forwardu prostřednictvím swapu. 

V případě, že klient obdrží platbu za své zboží v předstihu, může být existující forward pomocí swapu částečně nebo zcela vypořádán předčasně. Při využití swapu, jako dalšího instrumentu, musí klient počítat s náklady swapového kurzu, který bude vycházet z aktuálního kurzu upraveného o forwardové body.

Podmínky uzavření SWAPU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR (vychází z příkladu u forwardu):
Klient se na základě původních parametrů, kdy zahraniční odběratel měl k 30. 6. zaplatit částku 100.000 EUR, zajistil forwardem, tzn. musí ke 30.6.dodat 100.000 EUR. Odběratel sdělil, že platba za zboží se zpozdí o 14 dnů a tak  klient uzavře swapový obchod,  prodlouží splatnost původně sjednaného forwardu o 14 dnů. K 30.6. klient nakoupí 100.000 EUR za aktuální kurz, tím vypořádá původně uzavřený forward a současně ve stejném okamžiku prodá 100.000 EUR s novou splatností za 14 dnů. Hodnota swapového kurzu bude vycházet z aktuálního kurzu, upraveného o forwardové body.

Ilustrativní příklad:

obchod  datum  typ operace  částka v Eurech strana obchodu splatnost
kurz
EUR/CZK
sjednání  30. 3.  Forward  100.000  prodej  30. 6. 27,00
vypořádání  30. 6.  Swap/Spot  100.000  nákup   30. 6.  27,21
sjednání  30. 6.  Swap/Forward 100.000  prodej   14. 7.  27,208

Swap lze využít také v případě že  firma má přebytek jedné měny a naopak nedostatek měny druhé, kterou potřebuje pro úhradu svých splatných závazků. Pomocí swapu může provést dvě operace (spotovou a forwardovou), kdy nedostatkovou měnu dočasně nakoupí prodejem přebytkové měny. Ve stanoveném datu v budoucnu provede za předem domluvený kurz opačnou směnu.

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Napište nám
+420 498 777 770
Bukurešť - v Rumunsku působí AKCENTA CZ od roku 2014
Související odkazy
Podrobné informace o službě
 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
42.000
klientů
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů a cookies.