Akcenta top

Swapové obchody

Co je SWAP?

Měnový swap je kombinací spotového obchodu a forwardu. Jedná se o dohodu o nákupu nebo prodeji jedné měny za druhou se současným zpětným prodejem nebo nákupem v budoucím stanoveném termínu za předem dohodnutý kurz. 

K čemu je SWAP dobrý?

Standardně se swap využívá k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Příkladem může být situace, kdy importér či exportér nesprávně odhadl splatnosti bu­ doucích inkas či závazků a zároveň již uzavřel oproti inkasu/úhradě forwardový obchod, existuje možnost prodloužení (posunutí vy­pořádání obchodu), nebo zkrácení (předčasné vypořádání obchodu) forwardu prostřednictvím swapu. 

V případě, že klient obdrží platbu za své zboží v předstihu, může být existující forward pomocí swapu částečně nebo zcela vypořádán předčasně. Při využití swapu, jako dalšího instrumentu, musí klient počítat s náklady swapového kurzu, který bude vycházet z aktuálního kurzu upraveného o forwardové body.

Podmínky uzavření SWAPU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR (vychází z příkladu u forwardu):
Klient se na základě původních parametrů, kdy zahraniční odběratel měl k 30. 6. zaplatit částku 100.000 EUR, zajistil forwardem, tzn. musí ke 30.6.dodat 100.000 EUR. Odběratel sdělil, že platba za zboží se zpozdí o 14 dnů a tak  klient uzavře swapový obchod,  prodlouží splatnost původně sjednaného forwardu o 14 dnů. K 30.6. klient nakoupí 100.000 EUR za aktuální kurz, tím vypořádá původně uzavřený forward a současně ve stejném okamžiku prodá 100.000 EUR s novou splatností za 14 dnů. Hodnota swapového kurzu bude vycházet z aktuálního kurzu, upraveného o forwardové body.

Ilustrativní příklad:

obchod  datum  typ operace  částka v Eurech strana obchodu splatnost
kurz
EUR/CZK
sjednání  30. 3.  Forward  100.000  prodej  30. 6. 27,00
vypořádání  30. 6.  Swap/Spot  100.000  nákup   30. 6.  27,21
sjednání  30. 6.  Swap/Forward 100.000  prodej   14. 7.  27,208

Swap lze využít také v případě že  firma má přebytek jedné měny a naopak nedostatek měny druhé, kterou potřebuje pro úhradu svých splatných závazků. Pomocí swapu může provést dvě operace (spotovou a forwardovou), kdy nedostatkovou měnu dočasně nakoupí prodejem přebytkové měny. Ve stanoveném datu v budoucnu provede za předem domluvený kurz opačnou směnu.

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální  podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Napište nám
+420 498 777 770
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
29.000
klientů
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.