Akcenta top

Bankovní úèty AKCENTA CZ

Spoleènost AKCENTA CZ má otevøeny úèty u vybraných bank v 5 zemích, jedná se o úèty využívané k poskytování služeb platebního styku a dalších služeb. Seznam úètù najdete níže. Ke stažení PØEHLED ÚÈTÙ SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ (PDF)
 
 

ÈESKÁ REPUBLIKA

Název úètu: AKCENTA CZ a.s.

 Název banky  IBAN  Mìna  SWIFT
 MONETA Money Bank, a.s.  CZ58 0600 0000 0001 5646 4821  CZK  AGBACZPP
 MONETA Money Bank, a.s.  CZ63 0600 0000 0001 5646 5410  EUR  AGBACZPP
 MONETA Money Bank, a.s.  CZ40 0600 0000 0001 5646 5242  USD  AGBACZPP
 ING Bank N.V.  CZ09 3500 0000 0010 0049 9504  CZK  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ10 3500 0000 0010 2049 9528  AUD  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ85 3500 0000 0010 5049 9502  CHF  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ82 3500 0000 0011 2049 9509  GBP  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ39 3500 0000 0012 1049 9502  SEK  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ13 3500 0000 0012 2049 9506  USD  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ15 3500 0000 0013 3049 9507  EUR  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ63 3500 0000 0012 8049 9508  RUB  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ67 3500 0000 0012 7049 9512  TRY  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ61 3500 0000 0011 7049 9507  CNY  INGBCZPP
 ING Bank N.V.  CZ41 3500 0000 0011 8049 9500  HRK  INGBCZPP
 Komerèní banka, a.s.  CZ47 0100 0000 2719 9761 0277  PLN  KOMBCZPP 
 Komerèní banka, a.s.  CZ79 0100 0000 2720 3810 0217  CZK  KOMBCZPP
 Komerèní banka, a.s.  CZ93 0100 0000 2720 3811 0247  EUR  KOMBCZPP
 Komerèní banka, a.s.  CZ10 0100 0000 2720 3812 0277  USD  KOMBCZPP
 Komerèní banka, a.s.  CZ06 0100 0000 2720 3817 0207  GBP  KOMBCZPP
 Komerèní banka, a.s.  CZ77 0100 0000 2720 4441 0297  CHF  KOMBCZPP
 Komerèní banka, a.s.  CZ86 0100 0001 1566 4931 0297  RUB  KOMBCZPP
 FIO banka, a.s.  CZ59 2010 0000 0026 0031 5857  CZK  FIOBCZPP
 FIO banka, a.s.  CZ40 2010 0000 0029 0031 5859  EUR  FIOBCZPP
 FIO banka, a.s.  CZ75 2010 0000 0020 0031 5861  USD  FIOBCZPP
 FIO banka, a.s.  CZ50 2010 0000 0029 0165 4182  GBP  FIOBCZPP
 FIO banka, a.s.  CZ32 2010 0000 0021 0165 4184  CHF  FIOBCZPP
 FIO banka, a.s.  CZ13 2010 0000 0024 0165 4186  HRK  FIOBCZPP
 Èeská spoøitelna, a.s.  CZ37 0800 0000 0020 0153 6359  CZK  GIBACZPX
 Èeská spoøitelna, a.s.  CZ89 0800 0000 0017 2825 9263  EUR  GIBACZPX
 Èeská spoøitelna, a.s.  CZ47 0800 0000 0017 2826 0213  USD  GIBACZPX
 Raiffeisenbank a.s.  CZ17 5500 0000 0051 7001 3771  CZK  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.   CZ10 5500 0000 0051 7001 3800  EUR  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ39 5500 0000 0051 7001 4248  GBP  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ17 5500 0000 0051 7001 4256  CHF  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ92 5500 0000 0051 7001 4264  HRK  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.   CZ70 5500 0000 0051 7001 4272  PLN  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ48 5500 0000 0051 7001 4280  HUF  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ20 5500 0000 0051 7001 4299  CAD  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ63 5500 0000 0051 7001 4301  SEK  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ13 5500 0000 0051 7001 4328  NOK   RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ88 5500 0000 0051 7001 4336  DKK  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ66 5500 0000 0051 7001 4344  RON  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ66 5500 0000 0051 7001 4635  TRY  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ44 5500 0000 0051 7001 4643  RUB  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ22 5500 0000 0051 7001 4651  CNY   RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ69 5500 0000 0051 7001 4678  JPY  RZBCCZPP
 Raiffeisenbank a.s.  CZ47 5500 0000 0051 7001 4686  AUD  RZBCCZPP

 

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Název úètu: AKCENTA CZ a.s.

 Název banky  IBAN  Mìna  SWIFT
 OTP Bank Slovensko, a.s.  SK50 5200 0000 0000 0994 9319  CZK  OTPVSKBX
 OTP Bank Slovensko, a.s.  SK28 5200 000 00000 0994 9327  EUR  OTPVSKBX
 OTP Bank Slovensko, a.s.  SK06 5200 0000 0000 0994 9335  USD  OTPVSKBX
 OTP Bank Slovensko, a.s.  SK81 5200 0000 0000 0994 9343  HUF  OTPVSKBX
 OTP Bank Slovensko, a.s.  SK42 5200 0000 0000 1762 8371  GBP  OTPVSKBX
 OTP Bank Slovensko, a.s.  SK64 5200 0000 0000 1762 8363   CHF  OTPVSKBX
 
 

POLSKÁ REPUBLIKA

 
Název úètu: AKCENTA CZ a.s.
 
 Název banky IBAN  Mìna  SWIFT 
 Alior Bank S.A.  PL16 2490 0005 0000 4530 5590 4677   PLN  ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL35 2490 0005 0000 4600 7979 9271  EUR  ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL03 2490 0005 0000 4600 6298 3345  USD  ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL93 2490 0005 0000 4600 3320 2434  GBP  ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL42 2490 0005 0000 4600 8960 3711  AUD  ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL17 2490 0005 0000 4600 1332 6077  CAD  ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL69 2490 0005 0000 4600 8313 5362  CHF   ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL16 2490 0005 0000 4600 2647 6288  CZK   ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL92 2490 0005 0000 4600 9197 3297   DKK   ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL97 2490 0005 0000 4600 7018 8268   HUF   ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL26 2490 0005 0000 4600 5155 1481  JPY   ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL69 2490 0005 0000 4600 9314 2949   NOK   ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL74 2490 0005 0000 4600 4817 1719  RON   ALBPPLPW
 Alior Bank S.A.  PL97 2490 0005 0000 4600 2555 3136  SEK   ALBPPLPW
 Bank Pekao S.A.   PL42 1240 1994 1789 0010 1683 1219   GBP  PKOPPLPW 
 Bank Pekao S.A.   PL57 1240 1994 1787 0010 1197 8818  USD  PKOPPLPW 
 Bank Pekao S.A.   PL89 1240 1994 1111 0010 1197 8674  PLN  PKOPPLPW 
 Bank Pekao S.A.   PL97 1240 1994 1978 0010 1197 8733  EUR  PKOPPLPW 
 PKO Bank Polski    PL03 1020 5242 0000 2502 0198 0226  USD  BPKOPLPW
 PKO Bank Polski   PL08 1020 5242 0000 2302 0198 0234  EUR  BPKOPLPW
 PKO Bank Polski   PL13 1020 5242 0000 2402 0198 0192  PLN  BPKOPLPW
 PKO Bank Polski    PL56 1020 5226 0000 6002 0543 6599  GBP  BPKOPLPW
 PKO Bank Polski   PL96 1020 5226 0000 6202 0543 6557  DKK  BPKOPLPW
 PKO Bank Polski   PL06 1020 5226 0000 6902 0543 6573  NOK  BPKOPLPW
 PKO Bank Polski   PL11 1020 5226 0000 6702 0543 6581  SEK  BPKOPLPW
 Santander Bank Polska S.A.  PL38 1090 2398 0000 0001 0842 4625  GBP  WBKPPLPP 
 Santander Bank Polska S.A.   PL60 1090 2398 0000 0001 0608 5656  PLN  WBKPPLPP
 Santander Bank Polska S.A. 
 PL80 1090 2398 0000 0001 0608 5684  USD  WBKPPLPP
 Santander Bank Polska S.A.   PL86 1090 2398 0000 0001 0608 5673  EUR  WBKPPLPP
 Santander Bank Polska S.A.   PL29 1090 2398 0000 0001 1712 3553  CHF  WBKPPLPP
 Santander Bank Polska S.A.   PL39 1090 2398 0000 0001 1973 2382   CZK  WBKPPLPP
 Santander Bank Polska S.A.   PL26 1090 2398 0000 0001 2242 7276  NOK  WBKPPLPP
 ING Bank Slaski S.A.  PL48 1050 0086 1000 0023 5274 2973   EUR  INGBPLPW
 ING Bank Slaski S.A.  PL25 1050 0086 1000 0023 5274 2999  USD  INGBPLPW
 ING Bank Slaski S.A.  PL66 1050 0086 1000 0023 5274 2940  PLN  INGBPLPW
 Raiffeisen Bank Polska S.A.   PL04 1750 1309 0000 0000 1370 7391   PLN  RCBWPLPW
 Raiffeisen Bank Polska S.A.   PL89 1750 1309 0000 0000 1370 7413  EUR  RCBWPLPW
 Raiffeisen Bank Polska S.A.   PL17 1750 1309 0000 0000 1370 7448  USD  RCBWPLPW
 Bank Millennium S.A.  PL04 1160 2202 0000 0002 1034 2904  PLN  BIGBPLPW
 Bank Millennium S.A.  PL31 1160 2202 0000 0002 1034 3000  USD  BIGBPLPW
 Bank Millennium S.A.  PL86 1160 2202 0000 0002 1034 2980  EUR  BIGBPLPW
 BNP Paribas Bank Polska S.A.   PL26 2030 0045 1110 0000 0301 4300  PLN  PPABPLPK
 BNP Paribas Bank Polska S.A.  PL80 2030 0045 3110 0000 0028 4240  USD  PPABPLPK
 BNP Paribas Bank Polska S.A.   PL04 2030 0045 3110 0000 0028 4250  EUR  PPABPLPK
 BNP Paribas Bank Polska S.A.  PL78 2030 0045 3110 0000 0034 4610  GBP  PPABPLPK
 mBank S.A.  PL32 1140 2091 0000 2252 8800 1001  PLN  BREXPLPW
 mBank S.A.  PL05 1140 2091 0000 2252 8800 1002  EUR  BREXPLPW
 mBank S.A. PL64 1140 2091 0000 2252 8800 1007  RUB  BREXPLPW

 

 

MAÏARSKO

Název úètu: AKCENTA CZ a.s.
 
 Název banky  IBAN  Mìna   SWIFT
 OTP Bank PLC   HU05 1176 4379 4089 2883 0000 0000  EUR  OTPVHUHB 
 OTP Bank PLC   HU35 1173 7007 2073 0912 0000 0000  HUF  OTPVHUHB 
 OTP Bank PLC   HU05 1176 4379 4089 2010 0000 0000  USD  OTPVHUHB 
 CIB Bank Zrt.  HU15 1070 0024 6868 7661 5110 0005  HUF  CIBHHUHB
 CIB Bank Zrt.  HU70 1070 0024 6868 7661 5000 0005  EUR  CIBHHUHB
 CIB Bank Zrt.  HU49 1070 0024 6868 7661 5010 0002  USD  CIBHHUHB
 MKB Bank Zrt.  HU09 1030 0002 1067 5614 4902 0018  HUF  MKKBHUHB
 MKB Bank Zrt.  HU14 1030 0002 1067 5614 4882 0011  EUR  MKKBHUHB
 MKB Bank Zrt.  HU66 1030 0002 1067 5614 4012 0018  USD  MKKBHUHB
 
 

RUMUNSKO

 
Název úètu: AKCENTA CZ a.s.
 
 Název banky IBAN  Mìna   SWIFT
Banca Comercialã Românã S.A.  RO25 RNCB 0072 1636 8563 0002  EUR  RNCBROBU
Banca Comercialã Românã S.A.   RO52 RNCB 0072 1636 8563 0001  RON  RNCBROBU 
Banca Transilvania S.A.   RO51 BTRL RONC RT03 0114 9401   RON  BTRLRO22 
Banca Transilvania S.A.  RO98 BTRL EURC RT03 0114 9401  EUR  BTRLRO22 
Banca Transilvania S.A.   RO05 BTRL USDC RT03 0114 9401  USD  BTRLRO22 
Banca Transilvania S.A.   RO56 BTRL GBPC RT03 0114 9401  GBP  BTRLRO22 
AKCENTA CZ
nejvìtší platební instituce
ve støední Evropì
Chci se stát klientem
36.000
klientù
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborù cookies. Více o ochranì osobních údajù.